Fast track sikrer hurtigere hjælp

Januar, 2015
 
Nu kan I få hurtigere hjælp fra kommunen, hvis en medarbejder bliver syg. Giv besked til os med det samme – det har stor betydning.
 
 
 
 
Erfaring viser, at risikoen for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet stiger markant, hvis man er uden for arbejdsmarkedet i mere end tre måneder. Det er derfor en god nyhed, at I – eller medarbejderen selv – fra den 5. januar 2015 nu kan bede om en ekstraordinær hurtig indsats fra kommunen, hvis I forventer, at en medarbejder vil være syg i mere end 8 uger.
 
Med Fast track får medarbejderen den første opfølgningssamtale med kommunen to uger efter, at I har bedt om Fast track. Det gør det muligt at sætte tidligere ind med relevant støtte. Normalt følger kommunen først op efter otte ugers sygdom.
 
Jo tidligere I giver os besked, jo tidligere kan vi hjælpe
 
”Når én medarbejder bliver syg, er det en af vores vigtigste opgaver at hjælpe vedkommende igennem forløbet på den bedst mulige måde via en tidlig indsats i samarbejde med medarbejderen, virksomheden og kommunen. Med Fast track-ordningen kan I samtidig give os besked op til to måneder tidligere. Og det har stor betydning for den sygemeldtes mulighed for at vende tilbage til arbejdet,” siger Poul Dahlgaard, underdirektør og chef for Skade- og Helbredsbehandling i Danica Pension.
 
Vores erfaring er, at to ud af tre vender tilbage på arbejdsmarkedet efter tre måneders sygemelding, mens blot én ud af to vender tilbage, hvis sygemeldingen stiger til fem måneder.
 
Sådan sætter I tidlig indsats i gang 
  • Gå til NemRefusion på virk.dk og bed om Fast track inden for de første 5 uger.
  • Sæt hak ved ’Giv besked til mit forsikringsselskab’, når I beder om refusion af sygedagpenge.
  • Svar på 3 spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker medarbejderens muligheder for at arbejde.
     
På den måde sætter I gang i den tidlige indsats hos både os og kommunen i én armbevægelse.
 
Læs mere om Fast track-ordningen

Overgang til jobafklaringsforløb efter 22 uger – og lavere ydelse
 
Der er også en økonomisk grund til at sætte gang i en tidlig indsats. Allerede efter 22 ugers sygemelding vurderer kommunen, om medarbejderen fortsat har ret til sygedagpenge, eller om medarbejderen skal i jobafklaringsforløb. Under et jobafklaringsforløb får medarbejderen kun udbetalt, hvad der svarer til kontanthjælp – det gælder også den refusion, som I kan få, når medarbejderen får løn under sygdom.
 
 

 
Læs øvrige artikler fra denne udgave af Værd at vide
 
700.000 kr. i afkast på 10 år
80 procent optimerer deres ordning gratis
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker