Danica BalanceDanica Balance

I Danica Balance investerer vi medarbejdernes opsparing og tager samtidig højde for deres alder og risikovillighed. Når medarbejderne er yngre, har de som udgangspunkt en stor andel aktier og andre risikofyldte investeringer, og i takt med deres alder, flyttes en større og større del til obligationer og andre forsigtige investeringer. Det giver balance i investeringen.

Fordele ved Danica Balance
 • Vi investerer for medarbejderne - baseret på deres ønsker og risikoprofil.
 • Investeringsrisikoen er altid balanceret efter medarbejdernes alder, så de løber mindre risiko op til udbetalingen.
 • Mulighed for garanti mod negative afkast for eksempel i perioden op til medarbejderens pensionstidspunkt.
 • Mulighed for udbetalingsgaranti.

Risiko efter temperament

Medarbejderne kan vælge mellem fem forskellige investeringsmåder – alt efter hvor stor risiko, de vil løbe. De kan altid skifte investeringsmåde alt efter behov og ønsker, medmindre det er i garantiperioden. Uanset, hvilken investeringsmåde de vælger, skruer vi automatisk ned for risikoen, når de nærmer sig det tidspunkt, hvor de går på pension. De fem investeringsmåder er

 • Højeste risikoforløb - Hele opsparingen er investeret i aktier m.m., indtil der er ca. 22 år til medarbejderen går på pension.
 • Højt risikoforløb – Hele opsparingen er investeret i aktier m.m., indtil der er ca. 25 år til medarbejderen går på pension.
 • Middel risikoforløb – Ca. 90 procent af opsparingen er investeret i aktier m.m., indtil der er 27 år til medarbejderen går på pension.
 • Lavt risikoforløb – Ca. 75 procent af opsparingen er investeret i aktier m.m., indtil der er 29 år til medarbejderen går på pension.
 • Laveste risikoforløb – Ca. 50 procent af opsparingen er investeret i aktier m.m., indtil der er 30 år til medarbejderen år på pension.

Garanti mod negative afkast
Med Danica Balance kan medarbejderne også vælge at købe en garanti, som sikrer dem mod negative afkast, hvis værdien af investeringerne falder – som for eksempel under en finanskrise. Den kan for eksempel begynde ti år inden, medarbejderen går på pension. I garantiperioden kan medarbejderen vælge mellem investeringsmåderne Laveste-, Lavt- eller Middel risikoforløb. Medarbejderen kan også vælge Fast risikoforløb.

Garanti – når medarbejderen får opsparingen udbetalt
Mens pensionen bliver udbetalt, investerer vi fortsat opsparingen. Men medarbejderne kan købe en garanti, så de er sikre på, hvad der som minimum bliver udbetalt fremover. Vi garanterer en minimumudbetaling hver måned. Den bliver fastsat, når udbetalingerne begynder.

Læs mere
 • Udskriv
 • Sitemap
 • Tilføj denne side til dine bogmærker