Tilbage i arbejde

Der er store menneskelige og økonomiske gevinster ved tidligt at tage hånd om syge medarbejdere og afklare, hvad der skal til for, at de hurtigst muligt kan vende tilbage til den hverdag, de er vant til. Jo tidligere vi får besked, når en medarbejder er i risiko for længerevarende sygdom, jo tidligere kan vi hjælpe med støtte og rådgivning.

Bestil hjælp til din medarbejder eller til virksomheden

Har du en syg medarbejder og har brug for rådgivning, kan du ved at klikke her bestille hjælp til virksomheden eller jeres medarbejder.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Tilbage i arbejde

Dialog er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at få en sygemeldt medarbejder tilbage i job. Det er derfor, der i sygedagpengeloven er en række muligheder og krav i forbindelse med sygefravær.

Hurtig hjælp fra Jobcentret
Arbejdsgivere kan bede om en ekstraordinær tidlig indsats fra kommunen via den såkaldte Fast track ordning. Hvis I forventer at en medarbejder vil være syg i mere end 8 uger, kan I sætte den tidlige indsats i gang i NemRefusion på virk.dk. Med Fast track får medarbejderen første opfølgningssamtale med kommunen allerede to uger efter, at I har bedt om Fast track.
Læs mere om Fast-track-ordningen.

4-ugers samtalen
Arbejdsgivere skal holde en lovpligtig samtale med sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første fraværsdag.

Fastholdelsesplan
Du eller medarbejderen kan tage initiativ til at få lavet en plan for, hvordan medarbejderen helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.

Mulighedserklæring
Du kan sammen med medarbejderen og hans læge udfylde en såkaldt mulighedserklæring, hvis I har brug for et overblik over, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom.

Koordiner indsatsen
Erfaringerne viser, at medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen lykkes bedst, når arbejdspladsen, jobcenteret i kommunen og medarbejderens praktiserende læge arbejder sammen om at få medarbejderen tilbage i arbejde.

Hvad kan vi hjælpe med?
Du er velkommen til at bruge os som sparringspartner, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Vi kan hjælpe med at sikre, at du og medarbejderen får vejledning om, hvilke muligheder der er via jeres pensionsordning. Vores socialrådgivere kan desuden give jer overblik over, hvad det offentlige kan tilbyde, og hvordan det hænger sammen med pensionsordningen.