Fra 1 mio. til 1,7 mio. kr. på 10 år

Januar, 2015

Det er snart 10 år siden, at vi satte Danica Balance på hylderne – et opsparingsprodukt, der automatisk tilpasser fordelingen mellem aktier og obligationer efter hvor stor risiko, du vil tage, og hvor lang tid du har, til du går på pension.

Har du været med helt fra starten, har du middel risikoforløb, og har du 15 år til pension, så har du fået et samlet afkast på 71 procent. Det svarer til, at 1 mio. kroner er blevet til mere end 1,7 mio. kroner på ti år. Det endda i en periode med en stor finanskrise og hel del uro på de finansielle markeder herefter.
 
Akkumuleret afkast fra maj 2005 til 2014 med Danica Balance - Middel risiko og 15 år til pension


Sådan læses tabellen: Det viste afkast er, fra du startede med at spare op med Danica Balance og frem til i dag. Har du for eksempel haft Danica Balance fra maj 2005 til og med december 2014, har du fået et afkast på 71 procent.
 
Hvis du har 5 år til pension
Hvis du har 30 år til pension

Vi tror på direkte investeringer og finmasket udvælgelse af investeringer
Vi ønsker at sikre vores kunder det bedste afkast. Derfor har vi i 2014 udarbejdet en helt ny investeringsstrategi, der afspejler udviklingen på investeringsmarkederne.

”Siden august 2014 har vi arbejdet på at implementere den nye investeringsstrategi i Danica Pension. Der er groft sagt tre ben i strategien. Først har vi igangsat arbejdet med at investere direkte i veldrevne danske og nordiske virksomheder. Dernæst øger vi vores fokus på at investere i de rigtige aktivklasser, og endelig er det centralt i udvælgelsen af vores investeringspartnere, at de er de bedste,” fortæller investeringsdirektør Anders Svennesen.

Vores fokus i årene frem
Nytåret er et godt tidspunkt at se fremad, og ser vi på vores planer om direkte investeringer, står Danmark over for spirende vækst. Det er derfor også nu, at de danske virksomheder har behov for yderligere kapital for at kunne indfri potentialet. Den udvikling vil vi gerne understøtte. Vi tror på, at direkte investeringer kommer vores kunder til gode, da de giver et bedre afkast, end aktiemarkedet generelt kommer til levere.

”I forhold til vores strategi om at investere i de rigtige aktivklasser, byder de kommende år på et udfordrende investeringsklima, hvor det aldrig har været vigtigere at vælge den rigtige fordeling mellem aktivklasser. Og det er netop i valget af aktivklasser, gevinsterne for vores kunder ligger. Et eksempel på en aktivklasse er vores direkte investeringer i danske virksomheder. Men også allokering mellem aktier, obligationer, ejendomme med videre har høj prioritet i vores nye investeringsstrategi,” fortsætter investeringsdirektør Anders Svennesen.

Danica Pension foretager i høj grad investeringer i samarbejde med eksterne investeringspartnere. Det bliver der ikke ændret på, da vi mener, at det bidrager til at sikre det bedste afkast. Da investeringer også foregår globalt, har vi en tro på, at lokale investeringseksperter i eksempelvis Indien har mere indsigt i det lokale marked, end vi har her i Danmark. Vi vil derfor bruge endnu flere ressourcer på fremover at udvælge de bedste partnere de steder, hvor vi ønsker at investere.  
 

 
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker