Danica Balance

Disse investeringsmåder gælder kun uden for garantiperioden. Indenfor garantiperioden fastsættes aktivfordelingen individuelt.

risikoforløbDefensive investeringer
(Obligationer m.m.)
Offensive investeringer
(Aktier m.m.)
Andel af
obligationer m.m.
Andel af
aktier m.m.