Danica Select

Danica Select er til dig, der kan og vil selv, når det gælder investering. Med Danica Select får du maksimal indflydelse og frihed til selv at varetage afkastet på din pensionsopsparing.

Du investerer selv din pensionsordning i aktier, obligationer og investeringsforeninger, og har fuld frihed til selv at sammensætte din investeringsportefølje. Dine indbetalinger går ind på en kontantkonto med et tilknyttet investeringsdepot, hvor du foretager dine investeringer.​​​​​​​​

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Danica Select giver dig adgang til mere end 15.000 værdipapirer på 17 børser i Europa og Nordamerika. Dine handler sker via Danske Netbank, og Danske Bank fungerer som din værdipapirhandler.

Du har mulighed for at gennemføre fire forskellige handelstyper

  • Strakshandel
  • Markedsordre
  • Markedsordre med limit
  • Gennemsnitskurs næste dag


Læs om investeringsmulighederne på Danica Select


Strakshandel
En strakshandel foregår her og nu, og handlen er gennemført, når du har accepteret kursen med din digitale underskrift. Du kan "strakshandle" mandag til fredag 9.00 til 22.00.

Markedsordre
Handelstypen ”Markedsordre” betyder, at Danske Bank vælger det handelssted og den måde, ordren skal søges gennemført på, som er mest fordelagtig for dig jf. princippet om ”Best Execution".

Markedsordre med limit
Handelstypen ”Markedsordre m/ limit” betyder, at Danske Bank vælger det handelssted og den måde, som ordren skal søges gennemført på, som er mest fordelagtig for dig under hensyntagen til den valgte limitering jf. princippet om ”Best Execution”.

Limiteringen angiver en minimumkurs for salg og en maksimumkurs for køb og det angives, hvor længe limitordren skal gælde.

Gennemsnitskurs næste dag
En gennemsnitskurshandel er en handel, som søges gennemført første børsdag efter, at Danske Bank har modtaget ordren. Handlen gennemføres til den vægtede gennemsnitskurs, som fremgår af Københavns Fondsbørs´ ”Kurs alle handler” kl. 17.00 første børsdag efter, at ordren er lagt ind. Gennemsnitskurshandler sker med Danske Bank som køber eller sælger.

Læs mere i brochuren om Danica Select