Omkostningstjek

Til dig, der ikke er kunde

Er du ikke kunde i Danica Pension, kan du bruge omkostningstjekket her på siden. Så får du en indikation af, hvad det koster at være kunde hos os.

For at beregne et estimat, skal vi kun bruge nogle få oplysninger fra dig. Skriv først, hvor meget du indtil videre har sparet op. Klik på spørgsmålstegnene ud for de respektive felter for at få hjælp.

Er du allerede kunde i Danica Pension, kan du logge ind i netpension og se præcis, hvad du betaler for din pensionsordning.

Danica Omkostningstjek er senest opdateret 4. juli 2017.​

De tekniske detaljer

Se, hvordan vi beregner ÅOP og ÅOK (pdf)​​​​​​​​​​​

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
Dine oplysninger

Vi skal bruge nogle få oplysninger fra dig. Er du i tvivl om beløb eller andet, kan du finde oplysningerne på din seneste årsoversigt fra os. Du kan også se oplysningerne i Din Netpension. Angiv først, hvor meget din opsparing er på. Derefter angiver du, hvor meget du indbetaler til pension på et år. Endelig vælger du, om du har Danica Balance, Danica Link eller Danica Traditionel. Afhængig af, hvordan du sparer op, skal du angive nogle få ekstra oplysninger. Klik på spørgsmålstegnet i højre side for at få hjælp.

Jeg sparer op med
Vejledende resultat
Nøgletal for et år
Resultat for et år

Danica Pensions omkostningsberegner giver dig en god pejling på, hvad det koster at spare op til pensionen hos os. Du får et overslag over administrationsomkostninger, investeringsomkostninger og øvrige omkostninger. Ved opgørelsen af omkostninger følger Danica Pension de retningslinjer, som brancheforeningen Forsikring & Pension har udarbejdet.

Omkostninger kan naturligvis ikke ses uafhængigt af det samlede produkt, du får. Det er f.eks. administration og service, der er knyttet til din pensionsordning, så dine løbende indbetalinger og afkast behandles korrekt, og dine muligheder for at få rådgivning om pension og forsikring og om samspillet med offentlige ydelser. Omkostningerne skal også ses i sammenhæng med, hvordan din opsparing bliver investeret, og den sikkerhed, der er for din opsparing. Som udgangspunkt kan du forvente at betale mere for en aktiv investeringspleje.

Beregningen er baseret på en række forudsætninger, som er beskrevet nedenfor.

Dine oplysninger

Du skal angive, hvor meget du har sparet op til pension hos os, og hvor meget du indbetaler i løbet af et år. Hvis du har flere pensionsordninger (f.eks. både Danica Balance og Danica Traditionel), skal du lave beregningerne hver for sig.

Vi antager, at dine indbetalinger alene vedrører din opsparing. Din betaling for forsikringer ved f.eks. tab af erhvervsevne, dødsfald, præmiefritagelse, kritisk sygdom eller sundhedssikring indgår ikke.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne ved at spare op til pension består af tre dele: Administrationsomkostninger som bliver betalt direkte ud af pensionsopsparingen og investeringsomkostninger, som trækkes fra investeringsomkostningerne for markedsprodukterne Danica Balance og afholdes kollektivt for Danica Traditionel. Endelig er der de øvrige omkostninger, som består i betaling for garanti, hvis du har Danica Traditionel. Har du Danica Traditionel, afholdes betalingen for garanti (det såkaldte risikotillæg) kollektivt.

Beregningen af administrationsomkostninger bygger på de øjeblikkelige priser vores nuværende kunder betaler for Danica Balance og Danica Traditionel. Eventuel kurtage er også indregnet. Du kan finde priserne på danicapension.dk. Hvor meget du betaler i administrationsomkostninger afhænger dog af en række forhold, hvis du er firmakunde. Derfor er der firmakunder, som betaler mindre, mens andre betaler mere, end der er lagt til grund for beregningen. Du kan se din direkte betaling i kontooversigten i Din Netpension.

Investeringsomkostninger

I Danica Balance er investeringsomkostningerne opsummeret i investeringsforeningernes aktuelle ÅOP (årlige omkostninger i procent), som i grove træk er

  • Forvaltningsomkostninger
  • Administrationsomkostninger (husleje, revision, depotbank, osv.).
  • Direkte handelsomkostninger i forbindelse med den løbende pleje af porteføljen.
  • Handelsomkostninger ved køb og salg af fonden (periodiseret over 7 år, som er den periode papirerne antages gennemsnitligt at ligge i fonden).

En eventuel formidlingsprovision til Danica Pension er inkluderet i disse tal.

For Danica Traditionel består investeringsomkostninger i omkostninger ved investeringsvirksomhed for det seneste kalenderår. Disse omkostninger afholdes kollektivt. Omkostninger, som afholdes kollektivt, trækkes ikke fra den individuelle opsparing direkte, men har betydning for, hvor stor en kontorente Danica Pensions kunder kan få. I kontooversigten i Din Netpension kan du se, hvor meget de samlede omkostninger er i din pensionsordning.

Øvrige omkostninger

For Danica Traditionel består de øvrige omkostninger i betaling for garanti (dvs. Betaling til Danica Pensions ejer Danske Bank (risikotillæg) og andre (ansvarlig lånekapital) for den sikkerhed det giver, at de stiller kapital til rådighed for Danica Pension).
Disse omkostninger afholdes kollektivt. Omkostninger afholdt kollektivt fastsættes i forbindelse med opgørelsen af Danica Pensions årsregnskab. Omkostninger, som afholdes kollektivt, trækkes ikke fra den individuelle opsparing direkte, men har betydning for, hvor stor en kontorente Danica Pensions kunder kan få.
Hvis du har slået garantien til, skal du betale en højere pris end det viste. Du kan se, hvor meget du betaler, i kontooversigten i Din Netpension.

Øvrige forudsætninger

Afkastene for Danica Balance er baseret på Finansrådets og Forsikring og Pensions standardafkast. For Danica Traditionel anvendes den aktuelle kontorente. Du betaler en såkaldt pensionsafkastskat (PAL) af afkastet. Vores skøn over PAL-skatten er beregnet som 15,3 procent af afkastet efter investeringsomkostninger.

Læs de anvendte satser i Omkostningstjek her
Skriv, hvor meget du allerede har stående på din pensionsopsparing. Du kan se beløbet i Din Netpension eller på pensionsinfo.dk.
Skriv, hvor meget der sammenlagt bliver indbetalt til din opsparing på et år. Du kan se beløbet ved at logge ind i Din Netpension. Hvis du har pensionen gennem din arbejdsgiver, skal du angive beløbet inden, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Bemærk, at omkostninger til eventuelle forsikringer ikke bliver fratrukket automatisk.
Her vælger du, om du sparer op med Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica FlexOpsparing.
Her angiver du, om du selv har oprettet din pension, eller om du har pensionen via din arbejdsgiver.
Her vælger du, hvor stor en del af din opsparing, der er investeret i aktier. Er du i tvivl om, hvilken investeringsprofil du har valgt, kan du finde oplysningen i Din Netpension.
Her vælger du den aktieandel, du sparer op med. Er du i tvivl om hvilken aktieandel, du har, kan du finde oplysningen i Din Netpension.
Her vælger du den ønskede andel, der er investeret i aktier.
Angiv din alder i dag.
Her angiver du, hvornår du forventer at gå på pension. Det er den alder, der fremgår af din dækningsoversigt, du bør oplyse. Du finder oversigten i Din Netpension.
Her ser du, hvor mange kroner det koster dig at have din pensionsordning i et år. ÅOK omfatter både direkte og indirekte omkostninger.
Her ser du, hvor meget de årlige omkostninger i kroner svarer til i procent af din opsparing ved årets afslutning.
Her ser du, hvad du betaler direkte til os for at administrere din pension. Beregningen er baseret på de aktuelle priser. Prisen for en firmakunde afhænger af en række forhold. Derfor er der kunder, som betaler mindre end det angivede og kunder, der betaler mere. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
Her kan du se, hvad du betaler for at få investeret din pensionsopsparing. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
Her kan du se, hvad du betaler for at få investeret din pensionsopsparing.
For Danica Traditionel består de øvrige omkostninger i betaling for garanti. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
For Danica Traditionel består de øvrige omkostninger i betaling for garanti. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
Her kan du se, hvad du betaler for at få investeret din pensionsopsparing.
Her kan du se, hvad du betaler for at få investeret din pensionsopsparing. I Danica Traditionel afholdes en del af omkostningerne kollektivt. Disse omkostninger fastsættes i forbindelse med opgørelsen af Danica Pensions årsregnskab. Omkostninger, som afholdes kollektivt, trækkes ikke fra din individuelle opsparing direkte, men har betydning for, hvor stor en kontorente Danica Pensions kunder kan få, og kaldes derfor indirekte omkostninger.
Hvis du har din pension gennem din arbejdsgiver, trækkes arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af indbetalingen fra til staten.
Her ser du, hvad du betaler direkte til os for at administrere din pension. Beregningen er baseret på de aktuelle priser. Prisen for en firmakunde afhænger af en række forhold. Derfor er der kunder, som betaler mindre end det angivede og kunder, der betaler mere. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
Her ser du den forrentning, du får på din pensionsopsparing.
Her kan du se, hvad du betaler for at få investeret din pensionsopsparing. På kontooversigten i Din Netpension kan du se præcis, hvad du betaler.
Alle betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) til staten. Vi har regnet med en skattesats på 15,3 procent. Hvis dit afkast er negativt, har vi regnet med en skattesats på nul procent.
I Danica Traditionel afholdes en del af omkostningerne kollektivt. Disse omkostninger fastsættes i forbindelse med opgørelsen af Danica Pensions årsregnskab. Omkostninger, som afholdes kollektivt, trækkes ikke fra din individuelle opsparing direkte, men har betydning for, hvor stor en kontorente Danica Pensions kunder kan få, og kaldes derfor indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger omfatter blandt andet betaling for sikkerheden for din opsparing (risikotillæg), investeringsomkostninger og eventuelle udgifter til administration m.m., som ikke er dækket af kundernes direkte betaling.
Her vælger du, om du vil bruge de afkast Finansrådet anbefaler som standardforudsætninger for beregninger, eller det faktisk opnåede afkast på det valgte produkt.