Liste over visse kritiske sygdomme

 

Den 1. januar 2016 udvider vi dækningen ved visse kritiske sygdomme. Du kan nu også få udbetalt forsikringen, hvis du får:​

Følgende diagnoser er på nuværende tidspunkt dækket af forsikringen. I dine forsikringsbetingelser i netpension kan du se de nøjagtige situationer, hvor du er dækket af forsikringen:

 • Kræft (bortset fra forstadier til kræft, HIV-relaterede svulster og hudkræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Blodprop i hjertet
 • Planlagt operation eller udvidelse af forsnævrede kranspulsårer i hjertet by-passoperation eller ballonudvidelse)
 • Operation af hjerteklapsygdom (operation skal være foretaget)
 • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning
 • Sækformet udvidelse på hjernens pulsårer
 • Kronisk nyresvigt
 • Dissemineret sclerose
 • ALS (amyotrofisk lateralsclerose)
 • Større organtransplantation (hjerte, lunge, lever, knoglemarv)
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Døvhed (varigt tab af hørelsen på begge ører)
 • Blindhed (varigt tab af synsevnen på begge øjne)
 • Muskelsvind (visse specifikke diagnoser)
 • Parkinsons sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Bakteriefremkaldt Meningitis (hjernehindebetændelse)
 • Borreliainfektion i hjernehinder, nerverødder og hjerne (neuroborreliose)
 • Større forbrændinger (ambustio)
 • Aorta sygdom (Sygdom i hovedpulsåren)
 • Udskriv
 • Sitemap
 • Tilføj denne side til dine bogmærker