Liste over visse kritiske sygdomme

Følgende diagnoser er på nuværende tidspunkt dækket af Danica Pensions forsikring ved visse kritiske sygdomme. I dine forsikringsbetingelser i Netpension kan du se de nøjagtige situationer, hvor du er dækket af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at der ved hver diagnose er kriterier for sværhedsgraden af sygdommen, som skal være opfyldt, før vi kan udbetale forsikringen.

 • Kræft (bortset fra forstadier til kræft, HIV-relaterede svulster og hudkræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Blodprop i hjertet
 • Planlagt operation eller udvidelse af forsnævrede kranspulsårer i hjertet by-passoperation eller ballonudvidelse)
 • Operation af hjerteklapsygdom (operation skal være foretaget)
 • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning
 • Sækformet udvidelse på hjernens pulsårer
 • Kronisk nyresvigt
 • Dissemineret sclerose
 • ALS (amyotrofisk lateralsclerose)
 • Større organtransplantation (hjerte, lunge, lever, knoglemarv)
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Døvhed (varigt tab af hørelsen på begge ører)
 • Blindhed (varigt tab af synsevnen på begge øjne)
 • Muskelsvind (visse specifikke diagnoser)
 • Parkinsons sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Bakteriefremkaldt Meningitis (hjernehindebetændelse)
 • Borreliainfektion i hjernehinder, nerverødder og hjerne (neuroborreliose)
 • Større forbrændinger (ambustio)
 • Aorta sygdom (Sygdom i hovedpulsåren)
 • Visse former for kræft i blodet og bloddannende organer
 • Den flåt-overførte betændelse i centralnervesystemet Tick-Borne-Encephalitis (TBE)
 • Udskriv
 • Sitemap
 • Tilføj denne side til dine bogmærker