Dækning ved dødsfald - livsforsikring

Med en dækning ved dødsfald sikrer du, at dine nærmeste kommer videre i tilværelsen på en økonomisk forsvarlig måde, selv om du mister livet. Dækningen giver familien bedre mulighed for at fortsætte livet i trygge og kendte rammer.​
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 
Alle, som ønsker at sikre sin ægtefælle, samlever eller børn, kan oprette en livsforsikring. Du kan oprette forsikringen alene eller i kombination med din pensionsopsparing.

Hvem får dine penge?
Du bestemmer selv, hvem der skal være begunstiget i din ordning. Hvis du har valgt, at det skal være nærmeste pårørende, vil det i prioriteret rækkefølge være

  • din ægtefælle, din registrerede partner eller din samlever, hvis denne opfylder nogle særlige krav
  • dine børn og børnebørn
  • de arvinger, du selv har valgt i dit testamente
  • arvinger efter arveloven.

Udbetaling og skat
Dine efterladte kan få pengene udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner. Hvis pengene udbetales på én gang, er skatten på 40 procent. Ellers beskattes beløbene som personlig indkomst for dine efterladte. Du kan også vælge at indbetale beskattede midler, og så er udbetalingerne naturligvis skattefri.

Børnepension
Med en børnepension kan du billigt sikre dine børn økonomisk, hvis du dør inden de bliver voksne. Du kan oprette en børnepension privat eller som led i en aftale med en arbejdsgiver. Alle over 18 år kan oprette en børnepension. Hvis du dør, er dit barn sikret en månedlig udbetaling frem til et aftalt udløbstidspunkt, dog maks. frem til barnet er 24 år.

Du skal lave en børnepension for hvert barn, du ønsker at sikre. Udbetalingerne er personlig indkomst for barnet. Hvis barnets indkomst ligger under frikortsgrænsen, skal der ikke betales skat af udbetalingerne. Det, du betaler for forsikringen, kan du trække fra i den personlige indkomst.