Tab af erhvervsevne

En dækning ved tab af erhvervsevne sikrer dig og din families økonomi, hvis du mister en del af din erhvervsevne på grund af en ulykke eller sygdom

Der skal ikke så meget til at gøre os sårbare i forhold til vores job. Problemer med for eksempel ryggen, hænderne eller synet kan gøre det vanskeligt – eller måske endda umuligt for os at klare det daglige arbejde. Med en dækning ved tab af erhvervsevne kan du få dækket en del af dit indtægtstab, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg, så du ikke kan arbejde i en længere periode.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Alle mellem 18 og 55 år, som har en pensionsordning hos os, og som har afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger, kan oprette en dækning ved tab af erhvervsevne. Den dækker for eksempel, hvis du mister erhvervsevnen eller får nedsat erhvervsevnen i en længere periode på grund af sygdom eller ulykke.

Udbetaling hver måned

Med en dækning ved tab af erhvervsevne får du et beløb udbetalt hver måned, når du ikke længere modtager fuld løn fra din arbejdsgiver. Vi vurderer, om din erhvervsevne er så meget nedsat, at din forsikring dækker. Senest efter 18 måneder vurderer vi, om dit tab af erhvervsevne er længerevarende og herefter, hvor meget sygdommen eller skaden i givet fald har sænket din løn. Afhængigt af dine forsikringsbetingelser, er du berettiget til udbetalinger, hvis du har mistet mere end halvdelen eller mere end to tredjedele af din indtægt.

Forhøjelse af udbetalingen ved jobafklarings- eller ressourceforløb
De seneste års offentlige ændringer på førtidspensions- og sygedagpengeområdet betyder, at du risikerer at få udbetalt en væsentlig lavere ydelse fra det offentlige, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. Sker det, kan du komme i jobafklarings- eller ressourceforløb. 

Med en dækning ved tab af erhvervsevne kan du få forhøjet udbetalingen, hvis du kommer i jobafklarings- eller ressourceforløb. På den måde bliver du bedre sikret økonomisk i hele sygdomsforløbet, hvis du bliver ramt af længerevarende alvorlig sygdom. Så kan du fokusere på at blive rask i stedet for at bekymre dig om din families økonomiske situation.

Karensdage afhænger af ordningen
Du kan tidligst få pengene udbetalt efter en karensperiode på tre, seks eller 12 måneder. Karensperioden bestemmer din arbejdsgiver, når I opretter forsikringen. Er det en privat ordning, bestemmer du selv karensperioden.

Betingelse for udbetaling
Det er en betingelse for udbetaling af forsikringen, at din erhvervsevne har været nedsat med halvdelen eller to tredjedele eller mere i hele karensperioden.

Fradrag i indkomstskatten
Indbetalingerne er fuldt fradragsberettigede. Udbetalinger fra forsikringen bliver beskattet som personlig indkomst.

Mulighed for fritagelse for indbetalinger (præmiefritagelse)
Du kan også få fritagelse for indbetalinger, hvis du for eksempel har mistet 2/3 eller mere af din erhvervsevne i mindst tre måneder. Det vil sige, at du ikke længere skal indbetale til din pension, men at din pensionsordning fortsætter. Du kan få fritagelse for indbetaling selvom du modtager fuld løn.