Omlæg din pension

Omlæg din pension

Vi sender i efteråret 2016 og foråret 2017 en række DdL medlemmer et brev med tilbud om at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance. Du kan her læse mere om omlægningen og dine muligheder.
​​
 


 
 
 
​​
 

Sådan omlægger du din pension

​Har du fået et brev om omlægning til Danica Balance, kan du acceptere tilbuddet i netpension, som du logger på med NemID.
Hvis det er første gang, du logger på netpension, skal du ved log ind acceptere betingelserne for adgang til netpension.


Se tilbud i netpension

Accepterer du tilbuddet i netpension, omlægger vi typisk din opsparing inden for et par dage. Herefter vil du kunne se ændringen i netpension og få en bekræftelse under ”Dokumenter” i netpension eller i e-Boks, hvis du er tilmeldt her.

Du kan ikke fortryde din beslutning, når du har accepteret tilbuddet.

Spørgsmål og svar

Bør jeg omlægge til Danica Balance?

Vi anbefaler i dag generelt alle nye kunder med mere end 10 år til pension at spare op i Danica Balance. Det skyldes, at der er lang tid at investere i, og jo længere tid opsparingen kan investeres, jo større fordel kan der være ved at investere mere frit som i Danica Balance.

Omlægger du til Danica Balance, tager du mere risiko i forhold til ved din investering af din pensionsopsparing end i dag, fordi du opgiver dine nuværende, større garantier. Samtidig falder din statsgaranti og ret til særlige overskudsandele væk, hvis du har en statsgaranti i dag. Læs mere i vores e-brochure her på siden, og kontakt os for rådgivning. Til gengæld får du bedre mulighed for et højere afkast og mere udbetalt, når du går på pension. Ønsker du størst mulig sikkerhed og garanti, skal du blive i Danica Traditionel.

Valget er dit, og du skal tage hensyn til dine personlige forhold, for eksempel anden opsparing, tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor højt, du prioriterer størst mulig garanteret udbetaling i forhold til en mulighed for større forventet udbetaling.

Hvad vil jeg få udbetalt i pension med Danica Balance?

Hvis du logger på netpension med NemID, kan du i tilbuddet se de forventede udbetalinger med Danica Balance. Er der mindre end 10 år til, du går på pension, kan du også se dine garanterede udbetalinger i netpension. I netpension under ”Pensionsordning” kan du også se, hvad du kan få udbetalt, hvis du beholder din opsparing i Danica Traditionel.

Hvad sker der, hvis jeg bliver i Danica Traditionel?

Ingenting. Din pensionsordning og dine garantier fortsætter som nu. Du kan dog ikke forvente, at din pension bliver meget større end de garanterede udbetalinger. Det skyldes det nuværende lave renteniveau og de øgede kapitalkrav til sikkerhed for garantierne, der begrænser vores muligheder for at opnå et bedre afkast til dig.

Hvorfor får jeg flere tilbud – og hvorfor er der svarfrist?

Har du flere pensionsopsparinger i Danica Traditionel, kan du få flere tilbud. Det enkelte tilbud gælder kun den opsparing, der er nævnt i brevet med tilbuddet.

Svarfristen i tilbuddet hænger sammen med, at forudsætningerne for vores beregninger af den eventuelle kompensation kan ændre sig. Det kan for eksempel være en ændring i renteniveauet. Hvis vi ikke har modtaget dit svar inden fristens udløb, gælder tilbuddet ikke længere.

Hvorfor giver I kompensation ved omlægning – og hvorfor ikke til alle kunder?

Læs afsnittet "Kompensation ved omlægning til Danica Balance" i e-brochuren her på siden.

Er jeg sikker på, at jeg får min reelle værdi af mine garantier med ved omlægning?

Vi beregner kompensationsbeløbet efter de regler, som Finanstilsynet fastlagde i sommeren 2014, og vi har anmeldt beregningsmetoden til Finanstilsynet. Du kan læse mere herom i afsnittet ’Kompensation ved omlægning til Danica Balance’ i e-brochuren her på siden.

Kan jeg læse og acceptere tilbuddet et andet sted end i netpension?

Vi opfordrer vores kunder til at acceptere tilbuddet i netpension, da ekspeditionen af tilbuddet vil gå hurtigst på den måde. Du kan dog godt få tilsendt tilbuddet med posten. Du skal bare kontakte os på 70 11 55 05 eller via "Skriv til os" nederst på denne side.

Bemærk, at der på det enkelte tilbud er en svarfrist på ca. tre uger. Du kan se svarfristen i tilbudsbrevet. Hvis vi ikke har modtaget dit svar inden fristens udløb, gælder tilbuddet ikke længere. Ønsker du ikke at acceptere tilbuddet i netpension, skal du derfor være opmærksom på, at det kan tage nogle dage, fra du sender brevet, til vi har det med posten.

Hvad er en garanteret minimumsudbetaling?

Det er det beløb, du som minimum vil få udbetalt fra din pension, når du går på pension.

Hvad betyder forventet førsteårsudbetaling? Og hvad betyder nutidskroner?

Forventet førsteårsudbetaling er et udtryk for vores bedste bud på, hvor meget du vil få udbetalt det første år på pension, baseret på dine aftalte indbetalinger, din betaling til eventuelle forsikringsdækninger og forudsætninger om investeringsafkast, omkostninger og forventet levetid.

Nutidskroner betyder, at vi har beregnet, hvor stor værdien af et fremtidigt beløb vil være i dag, så du kan få et bud på din købekraft.

Hvad betyder det for mig, at en ny aftale bliver beregnet på et nyt grundlag?

Hvis du ikke allerede er omfattet af et grundlag, hvor mænd og kvinder stilles lige, vil du blive det, hvis du omlægger din opsparing til Danica Balance. Det er et krav i loven, at vi ikke gør forskel på mænd og kvinder. Hvis du er en mand, kan det medføre en højere pris på dine forsikringsdækninger og lavere udbetaling fra en eventuel livsvarig pension.

Det nye grundlag betyder også, at vi beregner prisen på dine eventuelle forsikringsdækninger ud fra en lavere rente.

Ændres prisen på dine forsikringsdækninger med mere end 500 kroner om året, kan du se ændringen i oversigten ’Økonomiske konsekvenser af omlægning’, som du har fået med brevet. Vi har indregnet den eventuelle lavere udbetaling som konsekvens af det nye grundlag i de forventede førsteårsudbetalinger i oversigten.

Vil en omlægning have betydning for prisen på mine forsikringsdækninger?

Prisen på dine forsikringsdækninger vil enten stige eller falde, hvis du omlægger din opsparing. Årsagen er, at vi skal beregne prisen på et andet grundlag end det, du har i dag. Hvis prisen på dine forsikringsdækninger stiger eller falder med mere end 500 kroner om året, kan du se prisændringen i oversigten ’Økonomiske konsekvenser af omlægning’, som du har fået med brevet.

Hvornår kan jeg se pengene på min opsparing i Danica Balance?

Når du har accepteret tilbuddet om omlægning i netpension, opretter vi typisk din nye pensionsordning inden for et par dage. Herefter modtager du en dækningsoversigt og kan se din opsparing inklusive en eventuel kompensation i netpension under "Kontooversigt" ved udgangen af den efterfølgende måned. Kompensationen bliver en del af din opsparing i Danica Balance, og bliver ikke udbetalt særskilt.

Hvad hvis jeg ønsker en anden investeringsmåde, eller hvis jeg ønsker at ændre min garanti i Danica Balance?

Du kan ændre investeringsmåden og din garanti i Danica Balance, efter du har omlagt din opsparing. Ændringen er gratis i tre måneder fra, at du har omlagt. Herefter koster det et gebyr at ændre din opsparing. Du skal først acceptere tilbuddet om omlægning i netpension og herefter kontakte os for at få gennemført ændringen.

Kontakt os vedr. omlægning

Hvis du har spørgsmål vedrørende omlægning til Balance, kan du også skrive til os. Du kan opleve ventetid, hvis du ringer til os. Brug blot kontaktformularen nedenfor, så vender vi tilbage.​
stjerneangiver felter, som skal udfyldes.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.