Ratepension

Med en ratepension kan du få økonomisk frihed til at leve, som du plejer, selvom du har afsluttet dit aktive arbejdsliv. Du får et fast beløb hver måned i op til 30 år. Ratepension kan også være et supplement til for eksempel en livsvarig pension (livrente) og folkepensionen.

​​​

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Med en ratepension kan du lægge en del penge til side til din pensionstilværelse, og samtidig sikre din familie med forskellige forsikringer, så de har trygge rammer, hvis du skulle miste livet.

Loft for indbetalingerne

Det beløb du maksimalt kan indbetale og få fradrag for på ratepensionen, bliver som regel reguleret hvert år. I 2019 er beløbet 55.900 kroner. Beløbsgrænsen er inklusiv alle ratepensioner og ophørende livrenter, du indbetaler til. Indbetaler du mere end det beløb om året, så anbefaler Danica Pension, at du kombinerer indbetalingerne til ratepensionen med en livsvarig pension (livrente). Alle indbetalinger til livsvarig pension er fradragsberettigede.

Fradrag og skat
Uanset om du indbetaler til ratepension via din arbejdsgiver, eller om du selv indbetaler (privat), så har du fuldt skattefradrag for indbetalingen i din personlige indkomstskat. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne – dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Sikkerhed for opsparing hvis du dør
Din opsparing udbetales til dine efterladte, hvis du dør før, du har fået den udbetalt. Du bestemmer selv, via en begunstigelse, hvem der skal have din opsparing. På en ratepension er det automatisk ”nærmeste pårørende”, der står som begunstiget. Nærmeste pårørende er i følgende rækkefølge: din ægtefælle, samlever (efter nærmere definition), livsarvinger (børn, børnebørn), arvinger i henhold til testamente, arvinger i henhold til lov. 

Fritagelse for indbetalinger (præmiefritagelse)
Du har mulighed for at tilknytte en forsikring, så du ikke selv skal indbetale til din opsparing, hvis din erhvervsevne varigt eller i en periode bliver nedsat til et vist niveau - som følge af en sygdom eller ulykke. Det betyder, at din opsparing fortsætter, som om pensionsbidraget stadig bliver betalt.

Udbetalinger i 10 til 30 år
Du kan tidligst få din ratepension udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingssalder, og udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Udbetalingerne skal senest slutte 30 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen. Vær opmærksom på at pensionsordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, kan have en udbetalingsalder ved 60 år. Pensionsordninger der er oprettet fra 1. maj 2007 til 1. januar 2018 kan have en udbetalingsalder 5 år før din folkepensionsalder.


Læs mere om ratepension (pdf)