Hvis du bliver fyret eller fratræder

Hvis du mister dit job, er det en god idé at tjekke din pensionsordning, da din fyring kan betyde, at du i en periode får færre penge til rådighed. Du kan for eksempel vælge at beholde dine forsikringer, mens pensionsopsparingen hviler.

Vælg inden tre måneder
Hvis du ikke gør noget inden for tre måneder, bliver din pensionsopsparing stillet i bero, og dine forsikringer bliver enten mindre eller holder op med at gælde. Det betyder, at din pensionsopsparing ikke vokser, og at du måske ikke er godt nok dækket med dine forsikringer. Derfor er det en god idé, at du beslutter dig for, hvad du skal gøre med din opsparing og dine forsikringer, før de tre måneder er gået.

Du kan beholde din pension
Inden for de første tre måneder som ledig kan du vælge at fastholde din pensionsopsparing og dine forsikringer ved selv at fortsætte med at betale til dem. Fordelene ved at oprette en Fortsæt Privat Pension er, at den er billigere at oprette end en ny ordning, og at du slipper for at give os dine helbredsoplysninger igen.

Fortsæt med gruppelivsforsikring
Har du en gruppelivsforsikring, kan du som ledig oprette en fortsættelsesforsikring. Fordelene er, at du kan fortsætte din firmapensionsordning som privatkunde, og at du kan blive fritaget for indbetalingerne til pensionsordningen for en periode på op til et år. Du kan også beholde dine forsikringer og vente med at betale til dem i op til et år. Det kræver dog, at din opsparing er stor nok til at dække de manglende betalinger til forsikringerne. Vi trækker nemlig de manglende indbetalinger fra i din samlede opsparing.

Fra firma til privat
Har du forsikringerne Tab af Erhvervsevne, Dækning ved visse kritiske sygdomme og Danica Sundhedssikring, kan du også fortsætte dem som privatkunde, selv om din tidligere arbejdsplads opsiger din firmapensionsaftale.

Forsikring først
Hvis du er nødt til at vælge mellem enten at fortsætte med at betale til din opsparing eller dine forsikringer, bør du vælge at beholde dine forsikringer, så du og dine nærmeste stadig er sikret økonomisk, hvis der skulle ske jer noget. Lad så indbetalingerne til din pension hvile, indtil du har fået et nyt job.

Tal med os
Tal med os for at få råd om, hvad du kan gøre. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os - vi giver dig gerne råd om, hvad du skal gøre med din pensionsopsparing og dine forsikringer, hvis du mister dit job.
Du kan også læse mere i vores brochure "Hvis du fratræder dit job", som du finder under Brochurer og Blanketter.


Værktøjet "Når du fratræder"
Vi har samlet en række gode råd til "Når du fratræder".


  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker