Hvis du bliver gift ... eller skilt

Hvis du bliver gift, får du og din ægtefælle automatisk fælleseje. I kan også vælge at hele eller dele af jeres formue eller ejendele skal være særeje.

Når I vil sikre hinanden
Allerede inden brylluppet er det en god idé at se på din egen og din partners forsikringer og pensionsopsparinger. Som familie vil I formentlig gerne sikre hinanden – og derfor skal du måske ændre din livsforsikring eller oprette et testamente, der tager hensyn til din ægtefælle og jeres børn.

Sikker indtægt
Hvis du mister evnen til at arbejde i en periode, har du - med en forsikring mod tab af erhvervsevne - mulighed for at sikre dig et månedligt beløb, så I alligevel kan klare jeres fælles forpligtelser. Du kan også overveje at købe en livsforsikring, som kan hjælpe din partner til at beholde levestandarden, hvis du dør.

Del de ekstra pensionsindbetalinger
Ønsker I at indbetale et ekstra beløb til pensionsordningen, skal I være opmærksomme på, at beløbet måske skal indgå i bodelingen, hvis I senere bliver skilt eller separeret. Derfor kan I overveje at dele indbetalingen, så I sætter et beløb ind på hver af jeres pensionsordninger.

Når du bliver gift, skal du være opmærksom på, at
  • i med fælleseje skal dele jeres værdier, hvis I senere bliver skilt eller ved dødsfald
  • det er den af jer, som skriver under på købskontrakten, når I for eksempel køber bil eller båd, som råder over ejendelen
  • fælleseje ikke betyder, at I overtager hinandens gæld. Den, der tager lånet, er ansvarlig for at betale det tilbage.

Hvis du skal skilles, skal du huske, at
  • dit testamente eller begunstigelsen på din livsforsikring måske skal ændres
  • en af jer måske skal betale ægtefællebidrag
  • det ofte er en god ide at kontakte en advokat.
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker