Skal du anmelde et dødsfald

Hvis du skal anmelde et dødsfald, skal vi bruge nogle få oplysninger fra dig. Dem kan du give os her.

Når du udfylder felterne, skal der bruges lidt tid på at registrere de informationer, du giver. Giv derfor systemet et øjeblik til at opdatere siden, når du skriver, træffer valg osv.

Anmeld dødsfald

Afdøde
CPR-nummer:-
Forsikringsnummer:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnummer og by:
Dato for dødsfaldet:
Kalenderikon
Anmelder
Navn:
Kontaktperson
Navn:
Kontaktpersonens forhold til afdøde:
Kontaktadresse:
Postnummer og by:
Kontaktpersonens telefonnummer:
Kontaktpersonens mailadresse:
 
 

 

 

 

 
 

Erklæring

Undertegnede erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at der ikke er fortiet noget forhold, der kan vejlede selskabet i bedømmelsen af, hvorvidt bestemmelserne i forsikringsbetingelserne er opfyldt._____________ _____________ ________________________________
Dato CPR-Nr Underskrift

---------------------------------------------------------------------------------------

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 Livsforsikrings- aktieselskab
CVR-nr. 25 02 06 34 CVR-nr. 24 25 61 46
København DK København DK
 

Erklæring

Undertegnede erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at der ikke er fortiet noget forhold, der kan vejlede selskabet i bedømmelsen af, hvorvidt bestemmelserne i forsikringsbetingelserne er opfyldt._____________ _____________ ________________________________
Dato CPR-Nr Forsikringstagers underskrift
 
_____________ _____________ ________________________________
Tlf.nr. Mobil tlf.nr. Adresse

---------------------------------------------------------------------------------------

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 Livsforsikrings- aktieselskab
CVR-nr. 25 02 06 34 CVR-nr. 24 25 61 46
København DK København DK

Gå videre