Bestyrelse

Bestyrelsen i Danica Pensions selskaber er

 • Tonny Thierry Andersen, Formand
 • Jacob Aarup-Andersen, Næstformand
 • Thomas Mitchell
 • Thomas Falck
 • Charlott Due Pihl
 • Jeanette Fangel Løgstrup
 • Ib Katznelson*
 • Christoffer Møllenbach
 • Kim Andersen
 • Henrik Nielsen

 
* Ib Katznelson er medlem af Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse.

Danica Pension består af to separate selskaber

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999
CVR-nr. 25 02 06 34
København DK
Vedtægter for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (pdf)

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46
København DK
Vedtægter for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (pdf)

Se Danica Pensions Revisionsudvalg
Mangfoldighed i bestyrelsen
Bestyrelserne i Danica Pension og Forsikringsselskabet Danica har vedtaget en politik om mangfoldighed, som fastlægger rammerne for at sikre bl.a. mangfoldighed i bestyrelserne.
Politikken definerer, hvilke kompetencer den samlede bestyrelse skal besidde, og der sker en løbende vurdering af, om bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige. Mangfoldighed i bestyrelsens kompetencer er afgørende for bestyrelsens virke.

For at fremme mangfoldighed i Danica-koncernen er der også fokus på det underrepræsenterede køn i alle ledelseslag.

Læs mere i Årsrapporten
Revisionsudvalg

Forsikringsselskabet Danica har oprettet et fælles revisionsudvalg for Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension. Revisionsudvalget er etableret i henhold til ”Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet”. 

Opgaver
Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller den eksterne revision ønsker gennemgået nærmere, før sagen fremlægges for bestyrelsen. 

Møder
Udvalget blev oprettet i december 2011.
 
Medlemmer

 • Kim Andersen*
 • Christoffer Møllenbach

* En samlet bestyrelse har besluttet at udpege Kim Andersen til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Kim Andersen er statsautorisret revisor, beskikkelse deponeret, og han har erfaring som revisionschef, controller og CFO i en international virksomhed herunder haft hverv i eksterne og interne bestyrelser.

På baggrund af kvalifikationerne, er det bestyrelsens opfattelse, at Kim Andersen kan foretage en selvstændig vurdering af, om Danica-koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til koncernens størrelse og kompleksitet.​

 • Udskriv
 • Sitemap
 • Tilføj denne side til dine bogmærker

Gå videre

Om Danica Pension som virksomhed
Læs blandt andet om vores historie, værdier og ledelse.

Om Danica Pension
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller hvis du ønsker kommentarer.

Pressekontakt