Koncern

Danica Pension er en del af Danske Bank-koncernen, som målt på de samlede aktiver er den største finansielle virksomhed i Danmark og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder en lang række ydelser inden for bank, realkredit, forsikring og pension, leasing, boligformidling og kapitalforvaltning.

Bankvirksomhed
Koncernen betjener privat- og erhvervskunder gennem banker med landsdækkende filialnetværk i Danmark, Sverige, Norge, Nordirland, Irland, Finland og de baltiske lande.

Private Banking
Koncernen har også afdelinger i London, Hamburg og Warszawa. Fra Luxemburg betjener et datterselskab Private Banking-kunder, og et datterselskab i St. Petersborg betjener en række erhvervskunder.

Forsikring, pension, realkredit og kapitalforvaltning
Koncernens forsikringsvirksomhed er placeret i Danica Pension, der under selvstændig identitet tilbyder livs- og pensionsforsikringer. Realkreditområdet er samlet i Realkredit Danmark. Desuden tilbyder koncernen kapitalforvaltning for institutionelle kunder og livsforsikringstagere.

Medarbejdere
Den veluddannede og professionelle medarbejderstab tilbyder kunderne en individuel betjening, der er tilpasset deres ønsker og behov.

Vækst og udvikling
Koncernen udbygger løbende sine aktiviteter i takt med de forretningsmæssige muligheder, og når der kan opnås tilfredsstillende rentabilitet. I kraft af en betydelig kapitalstyrke kan vi udvide vores forretningsomfang samtidig med, at bestående aktiviteter tilpasses konkurrenceforholdene.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker

Gå videre

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller hvis du ønsker kommentarer.

Pressekontakt
Ansvarlige investeringer
Alle vores investeringer bliver screenet, så vi sikrer os, at virksomhederne blandt andet overholder menneskerettighederne.

Ansvarlige investeringer