Kort om Danica PensionKort om Danica Pension

Med mere end 600.000 kunder er vi et af Danmarks største pensionsselskaber. Vi har specialiseret os i pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer, og vores samlede pensionsformue er på 311 mia. kroner med mere end 27 mia. kroner i årlige indbetalinger.

En koncern i ryggen
Danica Pension er et 100 procent ejet datterselskab i Danske Bank-koncernen. Vi bidrog i 2011 til koncernens regnskab med et overskud før skat på 733 mio. kroner. Vores regionskontorer er placeret i større danske byer rundt om i landet, og vi har datterselskaber i Norge og Sverige.

850 medarbejdere i tre lande
Vi beskæftiger cirka 850 medarbejdere i Danica Pension. Selskabet er ledet af administrerende direktør Per Klitgård, der sammen med salgsdirektør Jesper Winkelmann, udgør direktionen.

Tilfredsstillende afkast på investeringer
2011 var præget af svingende investeringsafkast. Typisk klarede obligationer sig ret godt, mens aktier var mindre gunstige. Det betød at markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link leverede afkast på -2,5%. 2012 har indtil videre leveret tilstrækkeligt gode afkast til at hente det tabte hjem fra det foregående år. Således landede selvsamme afkast på 5,1% for første halvår 2012. Afkastet på de traditionelle ordninger samlet set var i første halvår af 2012 på 4,8 procent.

Socialt ansvarlige
Vi tager vores sociale ansvar på investeringsområdet alvorligt. For eksempel investerer vi ikke kundernes pensionsmidler i virksomheder, der bevidst overtræder internationale normer for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Vi er desuden omfattet af Danske Bank-koncernens arbejde omkring bæredygtighed.

Til at tale med
I de senere år har vi arbejdet på at sikre åbenhed om det, der interesserer vores kunder. Med forskellige tiltag har vi for eksempel skabt fuld åbenhed om omkostninger og afkast, og vi er i gang med et omfattende projekt, der skal sikre, at vi altid taler og skriver til vores kunder i et sprog, der er til at forstå.

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker

Gå videreGå videre

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller hvis du ønsker kommentarer.

Pressekontakt
Socialt ansvarlige investeringer
Alle vores investeringer bliver screenet, så vi sikrer os, at virksomhederne blandt andet overholder menneskerettighederne.

Socialt ansvarlige investeringer