Samfundsengagement

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 
I Danica Pension ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et profitabelt og bæredygtigt grundlag. Det er vores mål at agere på en ansvarlig måde. Derfor vil vi gerne bidrage til det samfund, vi lever i og af. Vi er nemlig overbeviste om, at det er en investering i vores fælles fremtid at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretningsdrift.

Som en del af Danske Bank-koncernen er Danica Pension naturligvis omfattet af koncernens politikker for samfundsansvar (Corporate Responsibility).

Danica Pension følger også forsikrings- og pensionsbranchens etiske kodeks for undersøgelse af forsikringssvindel.
​​​​​

Sundhed

Sundhed og pension hænger sammen. Som et af Danmarks største pensionsselskaber har vi en holdning til sundhed, og giver gerne vores besyv med i samfundsdebatten – specielt når det drejer sig om sundhed på arbejdspladsen. Vi mener, at virksomhederne skal forholde sig til og påvirke medarbejdernes sundhed, og det vil vi gerne medvirke til, at de får mulighed for.

Sundhedstjek og forebyggelse af sygdom
Med Danica Sundhedstjek får medarbejderne hjælp til at forebygge sygdom og inspiration til et sundere liv. Sundhedstjekket er digitalt og giver et øjebliksbillede af medarbejdernes generelle helbredsprofil, svar på deres BodyAge, målrettet inspiration som følge af den aktuelle helbredsprofil samt adgang til psykolog, fysioterapeut, kostvejleder og læge, der kan spørges til råds.

Sundhedsrapport
I Netpension Firma vises en sundhedsrapport med anonymiserede sundhedstjekdata, der giver et overblik over virksomhedens generelle sundhedstilstand. Virksomheder med sundhedssikring kan desuden se, hvor mange medarbejdere, der har brugt sundhedssikringen, og hvad den er blevet brugt til.​​​​​​
Miljø

I Danica Pension har vi valgt at fokusere vores miljømæssige indsats på at begrænse de direkte miljøpåvirkninger af vores aktiviteter og på at tilbyde produkter og services, som understøtter innovation og reduktion af miljøpåvirkninger. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på vores eget ressourceforbrug af el, varme, vand, papir og transport - og på at udvikle elektroniske løsninger.

Mål at forblive CO2-neutral 
Som en del af Danske Bank-koncernen arbejder vi endvidere inden for rammerne af koncernens klimastrategi, der blandt andet har et mål om at forblive CO2-neutral i alle enheder. Du kan læse mere om vores tiltag og CO2-regnskab på danskebank.com.


Ansvarlige investeringer​

Danica Pension ønsker at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et profitabelt og bæredygtigt grundlag. Derfor har vi en række aktiviteter, der skal sikre, at vi investerer vores kunders pensionsmidler ansvarligt.​

Ansvarlige investeringer (RI)
Formålet med Danica Pensions retningslinjer for ansvarlige investeringer er at sikre, at kundernes pensionsmidler ikke investeres i virksomheder, der bevidst overtræder internationale principper for menneskerettigheder, miljø, arbejde, korruption eller våben. 

I Danske Bank koncernen, som Danica Pension er en del af, samarbejder vi om at implementere retningslinjerne på tværs af alle enheder. Du kan læse mere, hvordan vi screener vores investeringer her​.


Etik i byggeriet
I Danica Pensions ejendomsportefølje stiller vi krav til vores leverandører om at overholde Dansk Byggeris etiske regler. Vi har også en målsætning om at føre så ressourcebesparende en investeringspolitik som muligt. Det kommer til udtryk ved, at energi- og ressourceforbrug indgår som en væsentlig parameter, når vi vurderer nye investeringer inden for ejendomme og butikscentre, hvor vi vil stille specifikke krav til at overholde CO2-udledning, inden vi investerer.

Mindre energiforbrug
Vi undersøger løbende vores eksisterende ejendomsportefølje, herunder vores egne kontorbygninger, for at afgøre, hvor vi kan renovere og dermed øge energieffektiviteten og spare ressourcer på sigt.


Samfund:

Aktive Generationer - Sjov og aktivitet for Bedste og BarnI Danica Pension tager vi hånd om vores kunder før, under og efter sygdom. Derfor har vi indgået et samarbejde med Børneulykkesfonden for at inspirere til øget sundhed og forebyggelse på tværs af generationer. Med kampagnen Aktive Generationer ønsker vi at samle bedsteforældre og børnebørn om en række sjove aktiviteter, hvor alle kan være med. 

Tal fra Socialforskningsinstituttet viser, at 46 % af mænd og 36 % af kvinder på 67 år aldrig dyrker motion. Dette er en stor udfordring, idet motion virker forebyggende, reducerer risikoen for skader og øger den mentale og fysiske sundhed. Desuden viser tal  fra Statens Institut for Folkesundhed , at antallet af førskolebørn (0-5 år) med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014. 

Sundhed er vigtig for både bedsteforældre og børnebørn, og undersøgelser viser, at det at være aktive sammen på tværs af generationer er en vigtig nøgle til et sundere og gladere liv. Derfor har Danica Pension udviklet kampagnen Aktive Generationer i samarbejde med Børneulykkesfonden for at sætte fokus på motion og sundhed blandt børn og ældre og inspirere til fysiske aktiviteter,  de kan lave sammen.

Kampagnen består af tre dele; BedstedagBedsteræs og Danmarks Superbedste​.