Gode afkast på op til 12,3 % i 2017

2017 var et godt år for kunderne i Danica Pension i forhold til afkast på pensionsopsparingen. Kunder, der sparer op til pension med et markedsrenteprodukt som Danica Balance, har fået et flot afkast på opsparingen på mellem 4,8 og 12,3 procent – og i Danica Traditionel har vi også opnået et solidt afkast. 

Det skyldes især høj global vækst, lave renter og stærk indtjening i virksomhederne rundt om i verden samt et flot afkast fra vores alternative investeringer. 

Forventer gode afkast i 2018
Vi forventer også gode takter på de finansielle markeder i det kommende år.

”Vi forventer, at væksten i den globale økonomi fortsætter og bliver endnu højere i 2018. Meget peger på et bredt funderet økonomisk opsving verden over, anført af Europa – og i særdeleshed i USA, hvor den skattereform, der blev vedtaget før jul, giver de amerikanske husholdninger mulighed for at bruge flere penge og på den måde påvirke verdensøkonomien,” fortæller investeringsdirektør Jesper Langmack, og fortsætter:

”Men vi skal naturligvis have begge hænder på rattet. I 2018 er der flere politiske valg, som kan have betydning for de finansielle markeder. Det bliver for eksempel interessant at følge det italienske parlamentsvalg og de fortsatte Brexit-forhandlinger. Samtidig kan begivenheder som terror og konflikten omkring Nordkorea påvirke de finansielle markeder. Desuden forventer vi en hvis normalisering af de rekord lave renter, hvilket potentielt vil give modvind til aktierne.”   

Uanset hvad er vores opsparingsprodukter og investeringsporteføljer dog udviklet, så de kan sikre vores kunder solide afkast på langt sigt – og vi forventer derfor fortsat gode afkast til vores kunder i 2018.​​​