Rustet til at modstå politisk uro


 
19. december 2016

 
Den seneste tid har budt på både positive og negative afkast på pensionsopsparingerne afhængig af, hvor lang tid man har til pension. En del af det positive afkast skyldes investeringer i bankaktier og solide kvalitetsselskaber. De lave afkast afspejler den økonomiske situation, og vi forventer generelt ikke høje afkast fremadrettet. Derimod vil øget usikkerhed få de finansielle markeder til at svinge mere, og det vil give anledning til mere variation i afkastene.


Figur: Afkast for Danica Balance i november

Trump og valg i Italien præger markederne

I midten af december forhøjede den amerikanske centralbank ganske som forventet sin korte rente, som en konsekvens af forbedrede økonomiske udsigter. I de seneste uger har politiske begivenheder på begge sider af Atlanten ganske som forventet sat deres afgørende præg på de finansielle markeder. Valget af Donald Trump til præsident i USA gav efter lidt forsinkelse anledning til stigende aktiekurser og renter. Samme reaktion sås i Europa efter, at den italienske befolkning i starten af december ved en folkeafstemning afviste et forslag til forfatningsændring. Mens valget af Trump kom overraskende for de finansielle markeder, var den italienske afvisning i højere grad ventet. 


Rustet til at modstå politisk uro

I Danica Pension har vi fulgt de politiske begivenheder tæt, men har valgt ikke satse på bestemte udfald. I stedet har vi fortsat arbejdet med at skabe robuste porteføljer, som er præget af langsigtede valg, og hvor effekten af kortsigtede volatile politiske begivenheder er søgt minimeret. Vi er ikke politiske eksperter, der kan forudsige udfaldet af forskellige politiske begivenheder. Den forsigtige tilgang til risiko, en robust portefølje, en stadig stigende andel af unoterede virksomheds investeringer betyder, at Danicas porteføljer generelt er kommet fint gennem efterårets turbulens.


Denne investeringsstrategi er af største vigtighed for afkastet, da politiske begivenheder også fremover kan forventes at påvirke de finansielle markeder. I 2017 har vi dels et præsidentvalg i Frankrig og Bundesdagsvalg i Tyskland, dels skal vi formodentlig et stykke ind i 2017, før det er klart, hvor kraftige lempelserne af den amerikanske finanspolitik bliver, og hvilken handelspolitik Trump rent faktisk vælger. 


Danica Pensions investeringsstrategi og satsningen på alternative investeringer tager udgangspunkt i, at vi forventer yderst begrænsede afkast på obligationer i de kommende år, og at aktiers kurspotentiale også begrænses af problemerne med at skabe global økonomisk vækst. 

 

Attraktiv investering i vindmølleindustrien

Danica Pension har netop foretaget en investering på et trecifret millionbeløb i KK Wind Solutions, som er en ledende systemleverandør af elektriske løsninger til vindindustrien. Virksomheden har 35 års erfaring og stærke kompetencer inden for udvikling af innovative løsninger, som reducerer kompleksitet og omkostninger gennem hele forsyningskæden. KK Wind beskæftiger mere end 800 medarbejdere. Vi forventer, at afkastet på denne investering overstiger det likvide marked.

 
De direkte investeringer i veldrevne virksomheder er et led i vores investeringsstrategi, og investeringerne er godt for både vores kunder og for erhvervslivet. Vi står over for øget aktivitet i samfundsøkonomien, og det er nu, at virksomhederne igen er parate til at investere i vækst. Det understøtter vi samtidig med, at vores kunder kan se frem til et konkurrencedygtigt, langsigtet afkast.
​​​​​​​