Det betyder aftalen "Flere år på arbejdsmarkedet" for din pensionsordning

Som en del af den samlede aftale, der skal få danskerne til at blive længere på 
arbejdsmarkedet, vedtog Folketinget den 19. december flere lovændringer.
Her kan du se, hvad det betyder for din pensionsordning fra den 1. januar 2018.


Indbetaling til aldersopsparing 
 • Fra 2018 kan du kun spare 5.100 kroner op på en aldersopsparing om året, hvis der er mere end 5 år til, at du kan få folkepension. Indbetaler du mere, skal du betale en afgift på 20 procent af det, du indbetaler for meget. Det betyder, at 2017 er det sidste år, hvor du kan indbetale 29.600 kroner til din aldersopsparing. ​

  Indbetaler du til en aldersopsparing hos os, sørger vi for, at du kun indbetaler det, du må, uden at blive ekstra beskattet. 
 • ​Du kan spare 46.000 kroner op på en aldersopsparing om året (2018), hvis der er 5 år eller mindre til, at du kan få folkepension. Beløbet stiger til 51.100 kroner om året frem mod 2023.

  Er der 5 år eller mindre, til du kan få folkepension, og ønsker du at indbetale mere til din aldersopsparing, er du velkommen til at kontakte os.

  Se video om aldersopsparing

Udbetaling af din pensionsopsparing
 • ​Du kan udskyde og/eller forlænge udbetalingen fra din aldersopsparing, ratepension og kapitalpension med fem år mere end i dag. Det betyder, at du for eksempel kan få udbetalt din ratepension i op til 30 år efter, at du tidligst kan få udbetalt din pension.

  Ønsker du at ændre din udbetalingsperiode, er du velkommen til at kontakte os.
 • ​Opretter du en ny pensionsordning efter den 1. januar 2018, kan du tidligst få den udbetalt 3 år før, at du kan få udbetalt folkepension. Det er 2 år senere end i dag.

  Har du en pensionsordning med mulighed for udbetaling, når du bliver 60 år eller 5 år før din folkepensionsalder, beholder du disse rettigheder. Der er også mulighed for, at du kan overføre disse rettigheder til en ny pensionsordning, hvis du samler dine pensioner ved oprettelsen af den nye pension.

  Se video om udbetaling af pensionsopsparing