Pooling-aftaler

Har din virksomhed internationale forretninger og datterselskaber i udlandet – eller er den selv et datterselskab – kan du med fordel samle dine forsikrings- og pensionsaftaler i en pooling-aftale. En pooling-aftale går på tværs af landegrænser og kan sidestilles med en fælles indkøbsaftale.
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 
Pooling-aftalen giver din virksomhed en række stordriftsfordele

  • Billigere forsikringsdækninger
  • Mildere krav til helbredsoplysning
  • Overblik over virksomhedens totale forsikringsprogram
  • Årlig rapport over de enkelte datterselskabers kontrakter inklusive konsolideret regnskab over hele virksomhedens forsikringsrisiko (indbetalte risikopræmier og udbetalte forsikringsydelser)
  • Samspil med lokal lovgivning

Lokale forsikringsordninger over hele verden
Danica Pension hjælper med pensionsløsninger over hele verden. Et lokalt forsikringsselskab sikrer, at dit datterselskabs pensionsløsning er oprettet med respekt for lokale love og regler – og naturligvis er løsningen tilpasset det lokale sociale sikringssystem.
Gå videre

Værd at vide
Abonnér på e-nyhedsbrevet og bliv opdateret på nyheder og aktuelle emner.

Værd at vide
Bliv kunde
Få kompetent og proaktiv rådgivning med Danica Pension som sparringspartner.

Se, hvad vi kan byde på