Få din pension inden 20 dage

I Danica Pension gør vi alt for at give dig den bedste service. For eksempel ved at sikre at vores leveringstider er korte, når du opretter en ny pension. Derfor er vores mål, at der højst går 20 arbejdsdage, fra du skriver begæringen under, til din pension er oprettet.

Hvis du har en pension, hvor din arbejdsgiver også skal skrive under på begæringen, er det den sidste af de to underskriftsdatoer, der gælder. Begæringen skal sendes til Danica Pension hurtigst muligt efter den er skrevet under.

Du får en godtgørelse
Kan vi – mod forventning – ikke holde, hvad vi lover, får du en godtgørelse på 300 kroner. Sker det, sender vi dig et brev om, at du får godtgørelsen.

Yderligere forsinkelse

Skulle det ske, at vi bliver yderligere forsinket, godtgør vi det med 300 kroner, hver gang vi overskrider med fem arbejdsdage. Godtgørelsen gælder både firmaaftaler og private aftaler – dog kun pensioner, der indeholder opsparing.

Hvis vi mangler oplysninger
Har vi brug for at få flere oplysninger for at kunne oprette pensionen – f.eks. om dit helbred – stopper vi 20 dages-perioden. Det sker den dag, vi sender dig et brev om, at vi henter yderligere oplysninger. Når vi har fået oplysningerne, starter 20 dages-perioden forfra.

Hvornår sker det?
Godtgørelsen træder i kraft for alle nye pensioner, der bliver oprettet via vores salgskorps i

  • Danica Pension
  • Danske Bank
  • – og som skrives under den 1. maj 2006 eller senere.

Beløbet på de 300 kr. bliver sat ind på din pension. Du får altså ikke pengene udbetalt her og nu.

Det med småt
Beløbet bliver kun sat ind på din opsparing, hvis du indbetaler til din pension som aftalt.
Vores frist på de 20 dage gælder ikke for overenskomster, hvor der er aftalt særlige leveringstider. Pensionsordninger, der bliver betjent af mæglere, er ikke omfattet af godtgørelse. Udsteder vi en midlertidig dækning inden for de 20 dage, giver vi ikke godtgørelse.
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker