Tab af erhvervsevnenTab af erhvervsevnen

Med en forsikring mod tab af erhvervsevne får dine medarbejdere en fast udbetaling hver måned, som kan erstatte en del af deres løn, hvis de pludselig ikke er i stand til at arbejde. På den måde sikrer medarbejderen sig selv og familien økonomisk, så de for eksempel stadig har råd til at betale regninger i den periode, medarbejderen er syg eller skadet.

Fordele ved forsikring mod tab af erhvervsevne
  • En fast månedlig udbetaling.
  • Fradrag for indbetalingerne i medarbejderens indkomstskat.
  • Mulighed for fritagelse for indbetalinger til pensionsordningen (præmiefritagelse) efter en periode.

Hvem kan oprette forsikringen?
Alle mellem 18 og 55 år, som har en pensionsordning hos os og en tilfredsstillende helbredserklæring, kan oprette en forsikring mod tab af erhvervsevne. Den dækker for eksempel, hvis medarbejderen mister erhvervsevnen eller får nedsat erhvervsevnen i en længere periode på grund af sygdom eller ulykke.


Udbetaling hver måned
Med en forsikring mod tab af erhvervsevne får medarbejderen et beløb udbetalt hver måned. Vi vurderer, om medarbejderens erhvervsevne er så meget nedsat, at forsikringen dækker. Senest efter 18 måneder vurderer vi, om tabet af erhvervsevne er længerevarende og herefter, hvor meget sygdommen eller skaden i givet fald har sænket medarbejderens løn. Afhængigt af forsikringsbetingelserne, er medarbejderen berettiget til udbetalinger, hvis han har mistet mere end halvdelen eller mere end to tredjedele af sin indtægt.

Fradrag i indkomstskatten

Indbetalingerne er fuldt fradragsberettigede. Udbetalinger fra forsikringen bliver beskattet som personlig indkomst.

Mulighed for fritagelse for indbetalinger (præmiefritagelse)
Dine medarbejdere kan også vælge at købe fritagelse for indbetalinger, hvis de for eksempel har mistet 2/3 eller mere af deres erhvervsevne i mindst tre måneder. Det vil sige, at de ikke længere skal indbetale til deres pension, men at pensionsordningen fortsætter.

Omskoling
I nogle tilfælde kan medarbejderne vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en omskoling. Hvis det for eksempel er en uddannet murer, kan det være, at han ved omskoling kan blive i stand til at arbejde som bygningskonstruktør. Medarbejderne er ikke berettigede til at få deres forsikring udbetalt under omskoling, for hvis de skønnes egnet til at indgå i et omskolingsforløb, så betyder det i virkeligheden, at deres evne til at tjene penge ikke er tilstrækkelig nedsat, og at deres tab af erhvervsevne ikke er længerevarende.Læs mere

  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker