Tilbage i arbejdeTilbage i arbejde

Risikoen for at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet stiger allerede efter tre måneders sygdom. Derfor er der store menneskelige og økonomiske gevinster ved tidligt at tage hånd om syge medarbejdere og afklare, hvad der skal til for, at de hurtigst muligt kan vende tilbage til den hverdag, de er vant til. Læs mere her på siden - eller hent brochuren

"Bliv godt klædt på - til at fastholde syge medarbejdere" (pdf)
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker
 

Tilbage i arbejdeTilbage i arbejde

Dialog er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at få en sygemeldt medarbejder tilbage i job. Det er derfor, der i sygedagpengeloven er indført en række muligheder og krav i forbindelse med sygefravær.

Hjælp din medarbejder
Send eBrochuren "Hvis helbredet svigter - Hvad sker der? - Hvad kan du gøre?" til din medarbejder. Her får man et overblik over, hvad man skal være opmærksom på under sit sygdomsforløb.

Hvis helbredet svigter - Hvad sker der? - Hvad kan du gøre? 
4-ugers samtalen
Arbejdsgivere skal holde en lovpligtig samtale med sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første fraværsdag.

Fastholdelsesplan
Du eller medarbejderen kan tage initiativ til at få lavet en plan for, hvordan medarbejderen helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.

Mulighedserklæring
Du kan sammen med medarbejderen og hans læge udfylde en såkaldt mulighedserklæring, hvis I har brug for et overblik over, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom.

Hjælp fra Jobcentret
Jobcentret skal vejlede dig og din medarbejder om mulighederne for at få støtte via lovgivningen.

Koordiner indsatsen
Erfaringerne viser, at medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen lykkes bedst, når arbejdspladsen, jobcenteret i kommunen og medarbejderens praktiserende læge arbejder sammen om at få medarbejderen tilbage i arbejde. Og der er meget at vinde for både virksomhed, medarbejder og det offentlige.

Hvad kan vi hjælpe med?
Du er velkommen til at bruge os som sparringspartner, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Vi kan hjælpe med at sikre, at du og medarbejderen får vejledning om, hvilke muligheder der er, for at få en udbetaling fra jeres pensionsordning. Vores socialrådgivere kan desuden give jer overblik over, hvad det offentlige kan tilbyde, og hvordan det hænger sammen med pensionsordningen. Kontakt jeres pensionskonsulent, som guider jer videre.