Danica Pension PensionsTjek

Danica Pension PensionsTjek

PensionsTjek til mæglerbetjente kunder

Mæglerbetjente kunder kan tage et PensionsTjek i Netpension og gennemføre online ændring af deres pensionsordning. ​Det betyder, at vi skal arbejde endnu tættere sammen for at sikre, at kunderne altid har en pensionsordning, der passer til der, hvor de er i deres liv.
 
Fremover får I en rapport fra os, når jeres kunder har taget et PensionsTjek. Her får I al relevant information i forbindelse med kundens PensionsTjek, så I kan
 • svare på eventuelle spørgsmål
 • hjælpe kunden med at tilpasse sin opsparing og sine forsikringer
 • kontakte de af jeres kunder, som I ønsker at rådgive.
God fornøjelse med Danica PensionsTjek.
 

Om Danica PensionsTjek

Idéen med Danica PensionsTjek er, at kunderne ved at svare på nogle få spørgsmål kan få et overblik over, om
 • de sparer for lidt eller for meget op til pension
 • de er optimalt dækket, hvis​ de bliver syge og ikke længere kan arbejde
 • deres familie er optimalt dækket, hvis de dør, før de når pensionsalderen.

Sådan guider du kunderne til pensionstjekket

Bed kunden om at:
 1. gå på danicapension.dk
 2. klikke på log-on knappen i øverste højre hjørne
 3. logge på Netpension med nemID
 4. klikke på "Tag pensionstjekket" og "Start"​.
 

Det får kunden efter sit PensionsTjek

​Når kunden har taget PensionsTjek, får kunden en kvitteringsmail fra os.

 

I får besked, om PensionsTjek

​Hver uge får I en liste over kunder, der har taget et PensionsTjek i løbet af de sidste syv dage. Tager kunden flere PensionsTjek, får I oplysningerne for hvert tjek.

Kontakt gerne kunden inden for den første uge - det giver efter vores erfaring det bedste resultat.

Ofte stillede spørgsmål til Danica PensionsTjek

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Danica Pensionstjek.
Hvornår kan jeg tidligst markere, at jeg vil have min pensionsopsparing udbetalt?

Danica Pension regner med, at du tidligst kan få din pensionsopsparing udbetalt fem år før folkepensionsalderen. Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født. Er du født før den 1. juli 1960, er den mellem 65 og 66½ år. Er du født senere, er udgangspunktet 67 år. Vi forventer dog, at folkepensionsalderen bliver forhøjet i fremtiden.

Hvad skal jeg skrive som løn?

Din samlede indtægt før skat og før din egen indbetaling til pension.

Danica Pension bruger ikke dine lønoplysninger til andet end pensionstjekket. De skal have besked fra din arbejdsgiver, hvis den faste månedsløn ændrer sig.


Hvad skal jeg skrive som ægtefælles/samlevers løn?

Din ægtefælles/samlevers samlede løn før skat og før egen indbetaling til pension.

Tæller min ægtefælles/samlevers særbørn med i antallet af børn under 21 år?

Nej, Danica Pension tager i beregningen ikke hensyn til ægtefælles/samlevers særbørn.

Hvordan tager I hensyn til formue ved behov for dækning ved dødsfald?

Ved behov for dækning ved dødsfald regner vi med, at du bruger fri formue til at indfri bolig gæld og øvrig gæld. Vi tager ikke hensyn til stor nettoformue og/eller friværdi, så her anbefaler vi, at du får personlig rådgivning.

Hvordan beregner I priserne for at ændre pension eller forsikringer?

Danica Pension beregner prisen på din dækning ved tab af erhvervsevne og dækning ved dødsfald ud fra de solidariske priser i firmapensionsaftalen mellem din arbejdsgiver og Danica Pension. Den nye pris er derfor præcis.

Prisen for at ændre din opsparing er regnet ud fra generelle forudsætninger om omkostninger, forventet afkast og inflation. Den nye pris er derfor kun et groft skøn. Det betyder, at du kan opleve en lidt anden pris, end den du ser i dit pensionstjek.

Hvorfor er det et krav at være e-kunde?

Det er det, fordi Dancia Pension sender resultatet af pensionstjekket elektronisk. Vil du ikke længere være e-kunde, kan du altid afmelde dig på danicapension.dk/e-kunde.

Hvilke oplysninger gemmer Danica Pension i forbindelse med pensionstjekket?

Danica Pension gemmer alle oplysninger i 30 dage, selv om du ikke har gennemført pensionstjekket, så du ikke skal starte forfra igen. Når du har gennemført pensionstjekket gemmer de alle data i 5 år til brug for dokumentation.

Hvorfor kan jeg ikke tage pensionstjekket?

Nogle kunder kan ikke tage pensionstjekket, det gælder for eksempel, hvis du:


 • modager udbetalinger fra Danica Pension
 • er fritaget for indbetaling
 • kun har solidarisk dækning – for eksempel Danica Sundhedssikring
 • har en pensionsordning, der har nogle forhold, som gør at vi ikke kan tilbyde PensionsTjek (særforholdskoder).
Hvorfor kan jeg ikke se alle tal fra ATP?

Danica Pension bruger ikke de personlige pensionsydelser fra ATP. PensionsTjek viser beløbet ved dødsfald til din ægtefælle/samlever og børn under 21 år – uanset de personlige forhold. I beregningen af din samlede udbetaling ved dødsfald tager vi hensyn til, om du er gift/samlevende eller har børn under 21 år. Vi forudsætter, at du har registreret din samlever hos ATP. Se ATP.dk.

Hvorfor kan jeg ikke logge på netpension?

Danica Pension oplever nogle gange, at NemID fejler. Du kan prøve igen lidt senere.

Du kan se, om der er generelle problemer under ’Driftstatus’, når du åbner log-on boksen.

Omking et månedsskifte:
Lige her omkring månedsskifte kan systemet være mere ustabilt. Vi anbefaler derfor, at du prøver igen om et par dage.

Ofte stillede spørgsmål til PensionsInfo

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forhold til PensionsInfo.
Hvorfor er der kun delvist leveret information fra Danica Pension til PensionsInfo?

Hvis Danica Pension kun har leveret information om en del af din pensionsordning til PensionsInfo, kan det skyldes, at du har en særskilt sundhedssikring. Det har ingen betydning for dit PensionsTjek.

Hvorfor kan jeg ikke komme ind på PensionsInfo?

Nogle få gange sker der en teknisk fejl, så du ikke kan logge ind i PensionsInfo. Fejlen bliver typisk løst i løbet af få dage, så vi anbefaler, at du prøver igen om et par dage.

Hvorfor kan jeg ikke sende mine PensionsInfo oplysninger til Danica PensionsTjek?

Du skal bare ’scrolle’ lidt længere ned på siden, så finder du ’Send’-knappen nede i bunden af billedet.

Hvorfor kan jeg ikke se dækningen ved visse kritiske sygdomme og Danica Sundhedssikring?

Danica PensionsTjek viser kun de dækninger, som sikrer dig og din familie en fast indtægt, hvis du stopper med at arbejde. Det vil sige, når du går på pension, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde – eller dør.

Rådgivning efter Danica PensionsTjek

Vi har god erfaring med at ringe til kunder, der er i gul eller rød, inden for den første uge efter deres pensionstjek. Går der længere tid, har kunden ofte svært ved at huske anbefalingen og baggrunden for at tage pensionstjekket. Efter rådgivningen sender vi altid et resumé, hvor vi opsummerer de ændringer, vi er blevet enige om.
 

Kvitteringsrapport

Når du kontakter kunden, kan du bede kunden sende dig kvitteringsrapporten efter pensionstjekket.

I rapporten kan du se anbefalingerne, kundens data fra PensionsInfo og de begunstigede på kundens pensionsordning i Danica Pension.
 

Personlige oplysninger

​Det er en god idé, at du indtaster kundens personlige oplysninger om civilstand, børn, friværdi/formue og gæld i jeres individuelle rådgivningsværktøj, inden du møder kunden.

Når pensionstjekket ikke kan stå alene

​Når kunderne ikke passer ind i standardanbefalingerne, er der brug for en mere dybdegående personlig rådgivning.

 

Tjekliste til rådgivning

​Vi har udarbejdet en tjekliste til rådgivning. Her kan du hente inspiration til rådgivningen efter PensionsTjek. 

Kampagner

Er du blevet inspireret til at arbejde mere strategisk med Danica PensionsTjek?
 
Vi har god erfaring med PensionsTjek-kampagner målrettet en virksomhed. Før du gennemfører en kampagne, skal du kontakte din sædvanlige kontaktperson i Danica Pension.
 
Så kan vi i fællesskab sikre, at kunderne får en anbefaling med udgangspunkt i en opdateret pensionsordning. Der kan nemlig være ændringer, som bør behandles først. Har I for eksempel bedt om en ændring af firmapensionsaftalen, er det vigtigt, at ændringerne er slået igennem på den enkelte medarbejders pensionsordning, før I kører en kampagne.