Danica Balance

Danica Balance er for dig, der ønsker tryghed, men stadig gerne vil investere din opsparing.

 
  • Vi investerer din opsparing for dig - baseret på din risikoprofil.
  • Investeringsrisikoen er balanceret efter din alder.
  • Du kan vælge garanti, så du ved, hvad du mindst får udbetalt.

Danica Balance er en pensionsopsparing, hvor du selv kan være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres. Vi klarer investeringerne for dig og investerer din opsparing i forhold til, hvornår du vil gå på pension, og hvor risikovillig du er. Som en ekstra sikkerhed kan du vælge en garanti.

Når du er yngre, har du som udgangspunkt en stor andel aktier og andre risikofyldte investeringer, og i takt med, at du bliver ældre, flytter vi en større og større del til mindre risikofyldte investeringer, herunder obligationer. Det giver balance i investeringen af din opsparing.

 

Vælg risiko efter dit temperament 

Du vælger selv, hvor stor en risiko du vil have, medmindre det er i garantiperioden. 
 
Aktier hænger sammen med risiko. Jo flere aktier, jo større risiko. Men samtidig giver investeringer med høj risiko normalt - over tid - et bedre afkast end mere forsigtige investeringer. Det er derfor vigtigt, at du vælger en måde at investere på, som passer til dit temperament.
 

Mindre risiko med tiden giver tryghed 

Når du sparer op med Danica Balance, har du til at begynde med en større andel aktier og andre risikofyldte investeringer. Over tid trapper vi andelen ned i takt med, at du bliver ældre og kommer tættere på at skulle have udbetalt din opsparing. Aktierne erstattes af obligationer og andre investeringer, der mindsker din risiko.

Tre måder at investere på
Du kan vælge mellem tre forskellige investeringsmåder – alt efter hvor stor risiko, du vil løbe. Du kan altid skifte investeringsmåde, hvis du ønsker det. 

Som udgangspunkt aftrapper vi automatisk risikoen i takt med, at du kommer tættere på din pensionsalder. Vi investerer dog din pensionsopsparing fleksibelt. Det betyder, at vi kan investere lidt mere risikofyldt i perioder, hvis vi vurderer, at det er mere attraktivt.

Se de enkelte investeringsmåder her
Læs mere om Danica Balance (webbrochure)
​​​​​
Udbetaling - aldersopsparing, ratepension eller livsvarig pension

Når du opretter en pensio​nsopsparing, tager du også stilling til, hvordan du vil have den udbetalt. Det kan være i et eller flere beløb - og over forskellige perioder af dit seniorliv.

Din pensionsordning bliver typisk oprettet som en aldersopsparing, en ratepension eller en livsvarig pension. 

Læs mere om udbetalingsmåderne.
 
Kend dit udbetalingstidspunkt
Du skal være mellem 18 og 75 år for at oprette Danica Balance. Når du opretter Danica Balance, skal du samtidig vælge, hvornår du vil gå på pension.
​​​
Læs om UdbetalingsmåderLuk

Garantier

Hvad er garanti?

Med Danica Balance kan du købe en garanti, der for eksempel begynder 10 år inden, du går på pension. Garantien sikrer dig en minimumsudbetaling, der er garanteret, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig, hvis kurserne på aktier falder voldsomt.​

I garantiperioden investerer vi din opsparing efter en særlig investeringsmåde, hvor vi løbende tilpasser andelen af aktier, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at opfylde garantien.

 

Når du får opsparingen udbetalt

Mens din pension bliver udbetalt, er din opsparing fortsat investeret, uanset om du har en garanti eller ej. Hvis du ikke allerede har en garanti, kan du købe en garanti, så du ved, hvad du som minimum får udbetalt. Du kan altså blive ved med at få din opsparing investeret, mens du får udbetalt penge – og samtidig have en tryghed for, hvad du mindst får udbetalt fremover.

Læs mere om garantien i Danica Balance

Priser og betingelser

Priser

​Prisen på Danica Balance afhænger blandt andet af:
 
  • om du har en pensionsopsparing hos os i forvejen
  • hvor meget du indbetaler om måneden
  • om du er privatkunde eller har en ordning gennem din arbejdsgiver
  • om din pensionsordning er frivillig eller valgt af din arbejdsgiver
  • om du har valgt at få garanti eller ej

Se priser for Danica Balance
 

Betingelser

Læs investeringsbetingelser for Danica Balance

Find betingelser her